Nazwy dni tygodnia

Jeśli masz opanowane liczby od 1 do choćby tylko 7 to już znasz nazwy dni tygodnia po wietnamsku!