Tag: gramatyka

Krótko o podmiotach

Najbardziej zaskakującym momentem nauki jest chwila, gdy zapoznajemy się ilością i rodzajami podmiotów. W języku wietnamskim stosujemy coś w rodzaju „zaimków pokrewieństwa”, nawet jeśli mamy do czyniena z osobą z którą spokrewnieni nie jesteśmy – hierarchizacja podmiotów wymusza zmianę sposobu postrzegania! To jakiego zaimka użyjemy zależy od płci, wieku, stopnia spokrewnienia, pozycji społecznej, stopniu zażyłości […]

Czytaj dalej...

Wprowadzenie do gramatyki

Na wstępie DOBRĄ wiadomość: język wietnamski jest językiem izolującym. Oznacza to, że gramatyka w języku wietnamskim nie ma nic wspólnego z skomplikowaną deklinacją, końcówkami fleksyjnymi czy wyjątkami od reguły. Wiadomość mniej dobra jest taka, że nieskomplikowana gramatyka ściera się z zawiłą kontekstowością.Przymiotniki, rzeczowniki, czasowniki NIE odmieniają się. Funkcję gramatyczną wyrazu w zdaniu wyznacza jego pozycja. […]

Czytaj dalej...