Najbardziej zaskakującym momentem nauki jest chwila, gdy zapoznajemy się ilością i rodzajami podmiotów.

W języku wietnamskim stosujemy coś w rodzaju „zaimków pokrewieństwa”, nawet jeśli mamy do czyniena z osobą z którą spokrewnieni nie jesteśmy – hierarchizacja podmiotów wymusza zmianę sposobu postrzegania! To jakiego zaimka użyjemy zależy od płci, wieku, stopnia spokrewnienia, pozycji społecznej, stopniu zażyłości pomiędzy rozmówcami.

Najpopularniejsze z nich to:

Posłuchaj o podmiotach

Anh – „starszy brat”- używane w stosunku do młodych mężczyzn

Chị – „starsza siostra” – żeński odpowiedni anh

Em – „młodszy brat lub siostra” – używane, gdy mówimy do osób młodszych od nas

Ông – „dziadek” – odpowiednik naszego „pan”

Bà – „babcia” – odpowiednik naszego „pani”

Cô – „ciocia” – „pani”, młodsza od „bà”