Na wstępie DOBRĄ wiadomość: język wietnamski jest językiem izolującym. Oznacza to, że gramatyka w języku wietnamskim nie ma nic wspólnego z skomplikowaną deklinacją, końcówkami fleksyjnymi czy wyjątkami od reguły.

Wiadomość mniej dobra jest taka, że nieskomplikowana gramatyka ściera się z zawiłą kontekstowością.Przymiotniki, rzeczowniki, czasowniki NIE odmieniają się. Funkcję gramatyczną wyrazu w zdaniu wyznacza jego pozycja. Mówiąc po wietnamsku trzeba zatem wiedzieć gdzie umieścić dany wyraz, aby oddawał pożdany sens. Umieszczenie tego samego wyrazu w róznych miejscach zdania zmienia jego funkcję gramatyczną.

Posłuchaj o szyku wyrazów w zdaniu

Tôi tên là Lan – Nazywam się  Lan. („tôi” określa podmiot „ja”)

Tên tôi là Lan – Moje imię to Lan („tôi” w tym zdaniu przyjmuje funkcję zaimka dzierżawczego „moje”).

Podsumowując: wietnamski funkcjonuje na zasadzie mozaiki – poszczególne elementy, w niezmienionej formie układamy w różnych miejscach zdania, w zależności od tego co chcemy.